-

MAVE

alsónémedi agárpark

Coursing

Galéria

A coursing pálya 10 hektár homokos-füves területen fekszik. Az edzésekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítás:
Schultz András +3630/370-74-29

a l s ó n é m e d i a g á r p a r k